top of page

Privacy policy

puroforbodyandmind.be is een website geregistreerd op naam van Daphné Wyckmans in België onder het BTW nummer BE0820331770 (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Kardinaal Cardijnlaan 74 Bus 6,
2547 Lint, België.

In deze Privacy Policy betekent de verwijzingen naar “je” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Daphné Wyckmans hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar jou toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan je informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens.

Daphné Wyckmans verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 

De informatie wordt verzameld met oog op:

– het correct kunnen afhandelen van je aankopen of bestellingen en de service van jouw behandelingen te verbeteren

– siteactiviteit op onze website op te volgend

- het verstrekken van de door jou gevraagde informatie

– het voeren van de financiële administratie door Daphné Wyckmans

– marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen, contact i.v.m. gemaakte afspraken,...)

 

 

 

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Wix.Com . Wix.com maakt gebruik van cookies om de siteactiviteit te kunnen op volgen.  (inclusief uw IP-adres, deze kan niet gezien en/of gebruikt worden door ons). De gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt naar een server van Wix verzonden en opgeslagen.

 

 

Uw persoonsgegevens

Je kan zelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Daartoe kan je zich schriftelijk richten tot PURO - for body & mind, Kardinaal Cardijnlaan 74 bus 6 , 2547 Lint, België of via info@puroforbodyandmind.be.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Je kan op elk ogenblik vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van PURO- for body & mind verwijderd worden. Je kan zich hiervoor wenden tot info@puroforbodyandmind.be

 

 

 

Door de website te gebruiken, aanvaard je de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. PURO - for body & mind behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving.
Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

bottom of page